הזכות לחינוך מוסרי

חינוכית מודעת ומפורשת בתחום זה , אם-כי חינכו בפועל ובאופן לא-מודע למוסר . העניין המחודש בבעיות מוסר וחינוך-למוסר קשור , ככל הנראה , בתמורות החברתיות העמוקות , שהתחוללו לאחר מלחמת-העולם השנייה , אשר גרמו , בין היתר , להתערערותן של נורמות מוסריות מסורתיות ולתחושת משבר בערכי-מוסר בכלל . טבעי הדבר שבמצב זה פונים הכ 1 ל אל מערכת החינוך בתביעה לחינוך מוסרי . ואמנם אנו עדים בשנים האחרונות לשפע של מחקרים ופרסומים וספרים על-אודות החינוך למוסר , ואף כתבי-עת מיוחדים עוסקים בנושא זה . את התרומה החשובה ביותר להמשגה שיטתית בשאלות ההתפתחות המוסרית והחינוך המוסרי תרמה הפסיכולוגיה הקוגניטיביתהתפתחותית , ובמיוחד לורנס קולברג , שאימץ לעצמו את רעיונותיו הבסיסיים של פיאז'ה בתחום זה ; שוקד עליהם קרוב לעשרים שנה , ובנה מישנה סדורה שיטתית על חינוך מוסרי , שנדון בה בהמשך . מספר שאלות מתעוררות מייד בכל דיון על חינוך לערכים מוסריים . בחלקן חופפות הן זו את זו . א . האם יש זכות למישהו לחנך את הזולת - ויהא זה ילד רך - לערכימוסר או לערכים אחרים כלשהם ? ב . האם קיימים ערכי מוסר אוניברסליים , העשויים לשמש קריטריונים ל...  אל הספר
ספרית פועלים