מספר המאמרים בנושא מוסריות המופיעים ‭Psychological Abstracts-n‬ בין השנים 1931 ו‭.1970-‬