עקרונות יסוד

עקרונות יסוד החינוך למוסר , או חינוך האופי כפי שנהגו לקרוא לו , היה מדורי-דורות אחת המטרות המקובלות על המחנכים , והכוונה היתה לטפח בצעיר תכונות כגון : יושר , אחריות , נאמנות , שירות לכלל , התאפקות , אומץ , וכיו"ב תכונות מצוינות שלא קשה למנותן , ושלורנס קולברג נוהג לקרוא להן "סל של מידות טובות" . ( bag of virtues ) השיטה החינוכית , שהיתה מקובלת על מורים בנסיונותיהם להקנות לילדים -את המידות המוסריות , היתה בדרך-כלל מזיגה של שתי גישות : הטפת מוסר , הסברה , הפקת מוסר-השכל מסיפורים שנכתבו במיוחד למטרה זאת , מצד אחד ; וענישה על מעשים מנוגדים לתפיסות המוסריות המומלצות , מצד שני . אם-כי שיטה קלאסית זאת עדיין רווחת למדי - קרוב לוודאי הרבה יותר מכפי שמודים בכך - יש לציין שמזה שנים רבות התערער הבטחון בשיטה זו . ויחד עם זה פחת מאוד , עד לפני זמן לא רב , העניין בחינוך המוסרי מכול-וכול . ירידתה ועלייתה של ההתעניינות בהתפתחות המוסרית מודגמת יפה בתיאור הגראפי דלהלן : 1 עדות לשכיחותה של שיטה מוסרית זו בארץ 91 אדר ואדלר , תשכ"ב . 2 זיו ואח . 1974 , '  אל הספר
ספרית פועלים