י חינוך לערכים מוסריים ורעיוניים

י חינוך לערכים מוסריים ורעיוניים אויה ערכים ! הרי וה עניין נורא . הדבר הטוב ביותר שאתה יכול לעשות בשעה שאתה מדבר על ערכים הוא לגמגם . ( לודביג ויטגנשטיין ) אם בית-הםפר איננו מלמד ערכים , התוצאה תהיה שלילתם . ( גורדק אולפורט )  אל הספר
ספרית פועלים