ביבליוגרפיה

ביבליוגרפיה אמידון , א , ' והאנטר , אל / דרכים לשיפור ההוראה . ( 1966 ) גומא , תשכ"ט . ברונר , ג "' ס , הרצון ללמוד . ( 1966 ) החינוך המשותף , . 4 , 1964 גולן , ש , ' החינוך המשותף , אפריל . 1960 הד החינוך , 28 אוגוסט . 1975 הרצברג , א , ' וסטון א , ' בית-הספר לילדים נועד . ( 1972 ) ספרית פועלים , . 1974 לביא , צ , ' בית הספר הפתוח ובית-הספר היסודי בקיבוץ בתוך : ארנון , י . ( עורך , ( קובץ לזכרו של ש' גולן , ספרית פועלים , . 1976 ליאונרד , ג , ' חינוך ואקסטאזה . ( 1968 ) מסדה , . 1975 לם , צ , ' ההגיונות הסותרים בהוראה . ספרית פועלים , . 1973 לם , צ , ' התפיסה הראדיקלית של המשמעות החברתית של החינוך . החינוך המשותף , דצמבר . 1975 מגמות בחינוך פעלתני . משרד החינוך והתרבות , . 1973 מסלאו , א / נתונים פסיכולוגיים ותיאורית הערך , בתוך : עיונים בערכים אנושיים . ( 1959 ) דגה , ללא תאריך . מרקוס , י , ' מוקד לניסויים חינוכיים . על המשמר , 14 באפריל . 1976 פיאז'ה , ז , ' הפסיכולוגיה של הילד . ( 1969 ) ספרית הפועלים , . 1972 קול , ה"ר , הכיתה הפתוחה . ( 1969 ) מסדה , . 1972 קיי , ב' ורוג'רס , א ...  אל הספר
ספרית פועלים