חירות אינדיבידואלית וגבולותיה

קודמות . אין אנו ממליצים להחליף אורתודוקסיה אחת ברעותה ... זאת ועוד . לא רק בין ילדים קיימים הבדלים אינדיבידואליים , אלא אף בין מורים ולא כל מורה מסוגל לפעול בהצלחה לפי אותם עקרונות פסיכולוגיים . הסיפרות של השנים האחרונות יודעת לספר סיפורים הרבה על מורים , שבתום-לב אימצו לעצמם גישות חדשות , שלא היו רגילים להן ( למשל , בהוראת המתימטיקה ;( והתוצאות היו , לעתים קרובות מאוד , כשלונות . חירות אינדיבידואלית וגבולותיה כבר עמדנו על כך , שאין הצדקה לייחס לחינוך הפתוח ככלל גישה חינוכית של , laissez-faire כלומר הענקת חופש לילדים כמעט ללא-סייגים . בניגוד לחינוך הפרוגרסיבי , שהיתה בו לעתים נטייה מסוימת - קודם-כול בגלל חוסר-נסיון - לראות את תפקידו של המורה כתפקיד פאסיבי מעיקרו , ראינו שתפקידו של המורה בחינוך הפתוח נתפס כתפקיד פעיל ביותר , מארגן , מכוץ , אם-כי שונה מהתפקיד המסורתי . דבר זה הוא נכון , בלי ספק , אם רואים את הדגם האנגלי של בית-ספר פתוח כדגם מייצג פחות או יותר את החינוך הפתוח . אך בשכנות קרובה מאוד לדגם זה , באופן מיוחד בארצות-הברית , מצויות מגמות חינוכיות אלטרנטיביות ורדיקליות שונות , ש...  אל הספר
ספרית פועלים