תמורה במעמדו של המורה

לפתח את יכולת ההכרעה שלו ולשאת בהדרגה באחריות גוברת והולכת ללמידתו . על-ידי יצירת הזדמנויות לבחירה מהגיל הצעיר ביותר יסייע החינוך לילד לתכנן את למידתו , ללמוד לבחור בעצמו , ללמוד לפעול בעצמו ולהעריך בעצמו את תוצאות עבודתו . תמורה במעמדו של המורה יחס רציני למוטיבציה הפנימית ללמידה , הטבועה בילדים מלידה , ושינוי מהותי של סדרי הלמידה הנובע מיחס זה מובילים בהכרח לתמורה רבתמשמעות בתפקידיה של הלמידה לעומת ההוראה ובתפקידו של המורה בתהליכים אלה . המורה נתפס באופן מסורתי כמקור של דעת , כבר-סמכא בתחומי מדע מסוימים , שמוטל עליו למסור ו"להעביר" מקצת מתורתו לתלמידיו הנבערים מדעת . תפיסה חד-סיטרית מכנית זו של למידה והתפתחות אינטלקטואלית כמילוי רצוף של איזה חלל שהוא ריק מלכתחילה , על-ידי תכנים מן החוץ , איננה עומדת במיבחן של השקפות מדעיות מודרניות על טיבה של ההתפתחות האינטלקטואלית . בהתרחקו מהשקפה זו ובהתבססו על ההשקפה בדבר מוטיבציה פנימית ללמידה ולחקרנות פעילה העתיק בית-הספר הפתוח את הדגש מהוראת המורה וכל הכרוך בה אל למידת התלמיד , כנקודת-המוצא וכבסיס לתהליך החינוך . בית-הספר הפתוח משנה את מעמדו של ...  אל הספר
ספרית פועלים