הפרזות שהן פרי של ראשונות

הפרזות שהן פרי של ראשונות הבדל שלישי , לא לפי סדר החשיבות , בין החינוך הפרוגרסיבי לבין החינוך הפתוח נובע מעצם ראשונותו של החינוך הפרוגרסיבי בפריצת דרך להוראה פחות פורמלית , יותר הומנית וממוקדת בלומד , לאחר דורות של חינוך נוקשה , פורמליסטי , כפייתי , ממוקד בשינון חומר לימודי . ראשונות זו גרמה במידה רבה להפרזות בכיוון ההפוך . ברונר מעיר בצדק , כי דיואי כתב "כשדעתו נתונה לעקרות ולנוקשות של שנות ה . " 90- אפשר אפוא להבין את חרדתם של מחנכים פרוגרסיביים רבים מפני הקטנוניות הפורמליסטית ושלטונו הסמכותי של המורה בחינוך המסורתי ונטייתם הטבעית להגזמה מתירנית . אמנם ראינו , כי גם בחוגים מסוימים של החינוך הפתוח בימינו , בעיקר בארצות-הברית , ישנן נטיות , הנובעות בעיקר מהשפעות אנארכיסטיות , להעניק לילדים חופש יותר משהם מסוגלים ומוכנים להכיל , אך בדרך-כלל - ואם לראות בדגם האנגלי את הדגם האופייני ביותר של החינוך הפתוח — אין היום נטייה לתפיסה הנאיבית , הרואה את תפקידו של המורה כמי שעומד מן הצד ואינו מפריע לילדים בהתערבותו . ועוד נשוב לדיון בסוגיה חשובה זו להלן . והוא הדין בסוגיה חינוכית אחרת , והיא בעיי...  אל הספר
ספרית פועלים