התפתחות הפסיכולוגיה

התפתחות הפסיכולוגיה הבדל שני בין החינוך הפרוגרסיבי והחינוך הפתוח נובע מהתפתחותה העשירה של הפסיכולוגיה בתקופה שלאחר מלחמת-העולם השנייה . ב , 1930- בתקופת השיא של השפעת החינוך הפרוגרסיבי בארצות-הברית , כתב דיואי ( New Republic-: !) כי "את חולשתו של החינוך הפרוגרסיבי הנוכחי יש לייחס לידע הדל בכל הנוגע לתנאים ולחוקים של ... ההתפתחות האינטלקטואלית . " והוא הזהיר ; "אם בתי-הספר הפרוגרסיביים יסתפקו בהישגים הקיימים , בלא להיות מודאגים מדלות היסוד המדעי עליו הם מתבססים ... עתידה , בלי ספק , להתעורר ריאקציה נגדם " . הריאקציה אמנם הופיעה , כידוע , בשנות ה50- עד שהביאה לחיסולה העצמי של תנועת החינוך הפרוגרסיבי בארצות-הברית . הידע הפסיכולוגי המועט ודאי לא היה הסיבה היחידה או העיקרית להתחסלותו של הארגון הפרוגרסיבי , אך הפער הגדול בין הגישות הפילוסופיות וההומניסטיות של החינוך הפרוגרסיבי לבין הרמה הנמוכה של הידע הפסיכולוגי הרלבנטי לתהליכי ההוראה והלמידה היה , בלי שום ספק , אחד המכשולים הגדולים להצלחתו ולתפוצתו של חינוך זה . במשך עשרות שנים היה הביהייביוריזם בארצות-הברית הפסיכולוגיה היחידה שנראתה מדעית ...  אל הספר
ספרית פועלים