מה בין בית-הספר הפתוח לבין החינוך הפרוגרסיבי?

" לא רפורמה חינוכית אחת שקעה מפאת העדר מכשירים ספציפיים לביצוע יעדיה " ... אומר ליאונרד . לעומת זאת תצוין העובדה , כי בית-הספר הפתוח בימינו מתפשט יחסית במהירות והמוני מבצעיו הם מורים רגילים , שקנו ידע וגישות ומיומנויות ספציפיים , הדרושים לביצוע חינוך פתוח . אין ספק שמוצאו ההיסטורי של החינוך הפתוח נעוץ בחינוך הפרוגרסיבי משנות ה20- וה30- ( יש המכנים בצדק את החינוך הפתוח חינוך ניאופרוגרסיבי . ( לפיכך נודעת חשיבות רבה להבהרת הדמיות וההבדלים שביניהם . לא הכול מסכימים להערכה , כי החינוך הפרוגרסיבי נכשל מכולוכול . רבים הטוענים , כי החינוך לאחר התקופה הפרוגרסיבית איננו בדיוק זה שלפניו וכי יסודות פרוגרסיביים רבים הסתננו אל תוך מערכת החינוך הכללית . אך מכל מקום , התנועה הפרוגרסיבית בחינוך נכשלה וחדלה להתקיים . מדוע נכשלה התנועה הפרוגרסיבית ? כיצד ניתן להימנע משגיאותיה ? האם יש יסוד לתקווה , שהחינוך הפתוח ישכיל להינצל מגורל דומה ? אלה הן שאלות חיוניות לחינוך הפתוח המודרני . נקדיש אפוא את הסעיף הבא לנסיון להבחין בין החינוך הפרוגרסיבי לבין החינוך הפתוח . מה בין בית-הספר הפתוח לבין החינוך הפרוגרסיבי...  אל הספר
ספרית פועלים