ט החינוך הפתוח

ט החינוך הפתוח אדם אשר יזדמן לאחת מהכיתות הפתוחות - באנגליה , ארצות הברית , שבדיה , בבית-הספר הקיבוצי או בדימונה - ימצא , עם כל ההבדלים שביניהן , תמונה דומה מאוד . ילדים , בקבוצות קטנות או ביחידות , שקועים בפעילויות מגוונות : קריאה , כתיבה , ניסויים בחומרים שונים , ציור , בנייה , נגינה , מישחקי חשבון וכיו"ב . המורה מסתובב ( ת ) בין הילדים , עוזר ( ת ) לפי הצורך , מעיר ( ה , ( שואל ( ת , ( משיב ( ה ) על שאלות . הילדים דומה שאינם שמים-לב במיוחד לא לנוכחותו של המורה ולא לנוכחות מבקרים זרים ; עלכל-פנים , לא יופרעו על-ידי כך בפעילות המעניינת שבה הם שקועים . מה לא ימצא המבקר בכיתה פתוחה ? הוא לא ימצא ילדים יושבים בקביעות שורות שורות , כשהמורה עומד בפניהם ומדבר או שואל שאלות ; הוא לא ימצא ספר-לימוד אחד המשמש את כל הילדים ; הוא לא ימצא פעמון הקוטע כל 50 דקות באכזריות כל פעילות שהיא ; הוא לא ימצא אצל הילדים פחד מפני ציונים רעים ולא מאמצים בכל מחיר להשיג ציונים טובים ; באחת ; הוא לא ימצא את כל מערכת הסדרים והיחסים הפורמליים המאפיינים את בית-הספר בכל מקום מדורי דורות , עד שנדמה כאילו הם חלק-בלתי ...  אל הספר
ספרית פועלים