ביבליוגרפיה

ביבליוגרפיה ברונר , ג"ס , תהליך החינוך , ( 1960 ) יחדיו , . 1965 גודלה ג"י , וקליין , מ"פ , מאחורי דלת הכיתה . ( 1970 ) אוניב' תל-אביב . 1973 גולדמן , ר , ' ואח ; שיטות ההוראה ויחסי מורה תלמיד בבתי-ספר בעלי שיעור גבוה של היפלטות . מגמות , ספטמבר . 1974 ווירת , פ' בית-הספר האידיאלי - איננו בית-ספר . החינוך המשותף , יולי . 1971 ליאונרד , ג "' ב , חינוך ואקסטזה . ( 1968 ) מסדה , . 1975 ליבנה , אל / אנרכיזם , אנציקלופדיה עברית , כרך ד . ' מוסד ביאליק , תשכ"ד . לם צ / התפיסה הראדיקלית של המשמעות החברתית של החינוך . החינוך המשותף . דצמבר . 1975 " סידוק" בית-הספר החפשי של איליץ . ' הד החינוך , . 2 . 5 . 75 פורת , ד , ' החינוך ושרותי הרווחה . הד החינוך , . 19 . 2 . 1976 Barton , A ., The Continuum . This Magazine is About Schools , Push 3 Rs . Pittsburgh Press . May 10 , 1967 . Barnes , B ., and Epstein . N ., Educators Feel Heat as Parents Prentice-Hall , 1972 . Weil , M ., Perspectives for Reform in Teacher Education . Apple , M ., Behaviorism and Conservativism ... in Joyce , B ., and ( ed ...  אל הספר
ספרית פועלים