המגמה הסוציאליסטית-הומניסטית

בחינוך הפורמלי הם שינויים פוליטיים רדיקליים , תמורות רדיקליות בארגון הייצור , ושינויים רדיקליים בדימויו העצמי של האדם כחיה הזקוקה לבית הספר " . המגמה הסוציאליסטית-הומניסטית שלושת הדגמים העיקריים של התייחסות למשבר החינוכי בימינו , שתיארנום לעיל , אין בהם , לפי דעתנו , כדי לענות על השאלות הפדגוגיות והחברתיות המרכזיות , שאותן מעלה המשבר הנוכחי בחריפות רבה . יתכנו , כמובן , גוונים ובני-גוונים נוספים ברצף הארוך שבין גישות שמרניות לבין גישה אנארכיסטית-רדיקלית , הדוגלת בביטולו המוחלט של בית-הספר , ולא קשה לגלות גוונים אלה בסיפרות החינוכית המודרנית . אך אין הם עשויים לשנות את התמונה הכללית מעיקרה . המגמות השמרניות מתעלמות במידה זו או אחרת מהתמורות העמוקות , אשר חלו בחברה האנושית מאז מלחמת-העולם השנייה , ומההתפתחויות העיוניות בפסיכולוגיה ובחינוך ; והן נצמדות לפילוסופיות חברתיות ופדגוגיות שאבד עליהן הכלח . המגמות הליברליות , הנפוצות מאוד והקוסמות מאוד , תרמו ותורמות תרומה חשובה להתגבשות גישה חינוכית הומניסטית ניאו-פרוגרסיבית ולפיתוחו ותפוצתו של חינוך פתוח , שהוא ההישג החינוכי הממשי החשוב ביותר ש...  אל הספר
ספרית פועלים