המגמה הליברלית

גם את הרעיונות החינוכיים הטכנולוגיים לגווניהם השונים יש לשייך למגמה השמרנית , למרות מראית-העין "המהפכנית" שלהם . עצם ההגדרה המוקדמת של מטרות חינוכיות התנהגותיות , שהיא אופיינית לכל גווני הטכנולוגיה החינוכית , מבליעה , בדרך-כלל שלא במתכוון , משמעות פ , ליטית שמרנית , שכן התנהגות קובעה מראש יש לה 1 נטייה חזקה לבטא סדרי חברה ותרבות קיימים הנראים כנתונים " . כך בתיכנות , כך בהגדרת מטרות חינוכיות כביכול אובייקטיביות , וודאי כך בעיצוב ההתנהגות . הביהייביוריסט , יהיו ניסוחיו הומניסטיים ככל שיהיו - דואג בסופו-של-דבר בעיקר לפיתוח מערכת חינוך , שתעצב אדם המסוגל להיות עובד יעיל וממושמע בעולם טכנוקרטי ותחרותי . בכל החידושים החינוכיים הטכנולוגיים בולטת המגמה להשיג מטרות חינוכיות מסורתיות ושמרניות באמצעים חדישים ויעילים יותר . לא קשה להבחין , כי האוריינטציה החינוכית השמרנית היא בהכרח גם אוריינטציה חברתית ופוליטית שמרנית . בית-הספר איננו מיועד לטפח את התפתחותו של הפרט - לכל היותר זוהי דאגה בעלת חשיבות מישנית . תפקידו העיקרי של החינוך המאורגן , לפי אוריינטציה זו , הוא בהכנתם ואימונם של ילדים ובני-נ...  אל הספר
ספרית פועלים