תוכניות לימוד חדשות

ההנאה ממנה ) - ומה לא ? בפרקים ד' וה' הרחבנו את הדיבור על ההיבטים השונים של מגמה זו , על יתרונותיה וחסרונותיה . מכל מקום , ברור היום כי השימוש בטכנולוגיה חינוכית לא גרם למהפיכה בחינוך ולא נתן תשובה לשאלות החינוכיות הבוערות של ימינו . תוכניות לימוד חדשות " מהפיכה" חינוכית אחרת , שאיפיינה את שנות ה , 60- היתה מהפיכת תוכניות-הלימוד החדשות . עוד בשנות ה50- הראשונות הופיעו תוכניות חדשות בהוראת המדעים המדויקים , שהצטיינו במיוחד בשני חידושים חשובים : הן חוברו על-ידי מדענים בעלי-שם בתחומם ( ולא על-ידי מורים או מפקחים ;( הן התבססו בעיקר על שיטת החקירה והגילוי העצמי . עם הופעת ספרו של ברונר "תהליך החינוך" ' ( 1960 ) זכו התוכניות החדשות לביסוס מדעי ופסיכולוגי מוצק . שלושת העקרונות שלהל ן מייצגים באופן נאמן את תוכניות הלימוד החדשות : המיבנה של הדעת הרעיון הוא שבכל תחום של ידע , בכל מדע , ישנו מיבנה פנימי הגיוני , המורכב מרעיונות-יסוד של המדע והיחסים ביניהם . ידיעת רעיונות-היסוד האלה והבנתם הן העיקר בכל למידה ולא זכירת הפרטים האינפורמטיביים . ניתן למנות לפחות ארבע תוצאות חשובות , שאפשר לצפות מלמידת...  אל הספר
ספרית פועלים