טכנולוגיה חינוכית

טכנולוגיה חינוכית מרובות היו התקו 1 ת שתלו בשנות ה60- בשימוש בטכנולוגיה מודרנית למטרות חינוכיות , בטלביזיה החינוכית , במכונות-למידה והוראה מתוכנתת , בשימוש במחשבים לצורכי חינוך . הטכנולוגיה החינוכית אמורה היתה לפתור את שאלת האינדיבידואליוציה ולאפשר לכל אחד ואחד להתקדם בלמידה ; ציפי ממנה ל ? תר את עבודת המורים ( לפי סקינר ) או לפחות לשחררם ממעמסת העבודה השחורה של הקניית מיומנויות ; היא צריכה היתה להגביר את ההנעה ללמידה ( ואת  אל הספר
ספרית פועלים