כיתות בלתי-מדורגות

כיתות בלתי-מדורגות את אחד הנסיונות החשובים ביותר והמהפכניים ( ללא מדכאות ) תיארנו בפרק ו' - הנסיון של כיתות בלתי-מדורגות , רב-גיליות , האמורות לאפשר לכל ילד את התקדמותו בהתאם ליכולתו . עם ביטול הכיתה החד-גילית והחדרמתית , כך קיוו , ייאלץ המורה לראות לפניו את הילד היחיד ולא את הקבוצה , ויהיה בזה כדי להבטיח סוף-סוף את הגשמתו של אחד הרעיונות הנכספים ביותר בחינוך : רעיון האינדיבידואליזציה , ההתחשבות בנטיות מיוחדות , כשרים מיוחדים , סגנון מיוחד , קצב מיוחד , וכיו"ב . ראינו את הבעיות הקשורות בביצועו של רעיון זה , ובעיקר התברר פעם נוספת , כי שום שינוי ארגוני כשלעצמו אין בו כדי להבטיח השגת מטרות חינוכיות . גם בית-ספר בלתי-מדורג איננו אלא מסגרת ארגונית , שאינה מספיקה כדי לפתור בעיות-חינוך מהותיות .  אל הספר
ספרית פועלים