ביבליוגרפיה

יצוין , אגב , כי הילדים באים ברצון לבית-הספר ולומדים בהנאה וכי גם ההורים מרוצים . כשהרצברג וסטון מנסים לפרט מה פירוש הדבר , בשמורה עובד עם ילדים באורח יצירתי , הם מדברים על עיצוב סביבה שבה יש מבחר גדול של חומרים ; על דאגה לכך שילדים יהיו פעילים ; על טיפוח התלהבות , עניין , סקרנות ; על עידוד חשיבה חוקרת וביקורתית - כל אלה מאפיינים כל כיתה " פעלתנית" ו"פתוחה . " ביבליוגרפיה אדר , ל , ' הילד הבינוני ופיתוח החשיבה היוצרת . מגמות , פברואר . 1966 גילפורד , ג "' פ , שלושת פני האינטלקט . ( 1959 ) ביה"ס לחינוך של האוניב' העברית י-ם , תשכ"ה . גילפורד ג "' פ , היוצרנות ; אתמול , היום ומחר . ( 1970 ) בתוך : כספי , מ"ד ( עורך ) לקראת חינוך יוצרני . האוניב' העברית , . 1972 הרצברג , א , וסטון , א , בית-הספר לילדים נועד . ( 1972 ) ספרית פועלים , . 1974 וולאך , מ"א , וקוגאן , נ' ניסיון להבחין בין כושר יצירה לבין אינטליגנציה . מגמות , אפריל . 1965 טורנס , א"פ , כושר היצירה של ילדי ביה"ס היסודי . החינוך , יולי . 1971 כספי , מ"ד , התחנכות יוצרנית , בתוך : כספי , מ"ד ( עורך , ( לקראת חינוך יוצרני . האוניב'...  אל הספר
ספרית פועלים