עוד "מהפיכה" בחינוך או תרומה משמעותית לקידומו?

בטיפוח חשיבה רב-כיוונית בכיתה ח , ' היו התוצאות חיוביות רק אצל תלמידים יותר טובים שהיו להם מורים מעודדים . במקרים אחרים לא היו התוצאות מספקות כלל-וכלל . קריטית במיוחד נראית גישתם של המורים , אשר למרות האופטימיות המתעוררת ממחקרה של מארשל הנ"ל '' , עדיין נשארת בעייתית ביותר . אך גם בעיית חינוכו היצירתי של הילד הבינוני היא לפי שעה פרובלימטית למדי . אפשר אפוא לומר , ולא יהיה זה לגנותו של רעיון החינוך היצירתי , שעדיין השדה כולו פתוח למחקר יותר ספציפי , לניסויים , להבהרות . השאלות רבות מאוד ומסובכות ולא על-נקלה ניתנות לפתרון . עוד "מהפיכה" בחינוך או תרומה משמעותית לקידומו ? אי-אפשר שלא להתרשם מהתנופה והפוריות המאפיינות את התנועה הפדגוגית , המעלה על נס את החינוך היצירתי . הדברים הם רעננים ומדברים בהכרח אל לבו של כל אדם , וודאי של כל מחנך , אשר נקעה נפשו מהכפייתיות והשממון של החינוך המסורתי , השולט עדיין בכיפה במידה רבה בכל מקום ומקום . כל שידוע היום בפסיכולוגיה על למידה אנושית ; על טיבה ושלביה של ההתפתחות האינטלקטואלית ; על קשר-הגומלין שאינו ניתן להפרדה בין ההיבטים האינטלקטואליים , הריגושיים ...  אל הספר
ספרית פועלים