טיפוח החשיבה היצירתית בבית-הספר

הקבוצה , רגרסיות אינפנטיליות בהזדמנויות , אי-נכונות לקבל דברים כמות שהם , ועוד . לעומת זה העריכו הגננות התנהגויות המבטאות קונפורמיות , אדיבות , נקיון , סדר , הסתגלות חברתית ונכונות לקבל את הערכתן של אוטוריטות . במחקר קודם מצא טוראנס , כי מורים במקצועות ההומניסטיים מעדיפים בפירוש תלמידים שאינם יצירתיים על-פני חבריהם בעלי נטיות יצירתיות . מימצאים בדומה לאלה מצא גם מק קינון . אל יצירתיות אמיתית מתייחסים בחשד ובאי-אמון , שכן פירושה , לפני כול , cm 1 חוסר-סובלנות , עקשנות בהשגת זהות אינדיבידואלית . בדומה לכך נתקל גם רגש אמיתי בחוסר-אמון ובאיכה , שכן פירושו כמעט תמיד נימוסים רעים , ספונטניות , התנהגות שאינה צפויה מראש , היעדר ריאליזם , אי יכולת לקיים שיגרה . היות מעוגל יפה , ( weU-rounded ) מסתגל , מאושר - אלה הן התכונות , שכפי שאומרים לנו הן חשובות בשבילנו ... התוצאה היחידה הבטוחה היא - בינוניות - ' . טיפוח החשיבה היצירתית בבית-הספר  אל הספר
ספרית פועלים