מהי הסביבה המעודדת יצירתיות? התנהגות ההורים

מה הן בדיוק הסגולות של האישיות היוצרת ? מה המכנה המשותף בין התהליכים היצירתיים בתחומים השונים ובגילים השונים ? במה מצטיינת הסביבה שבה גדלו ילדים בעלי כושר-יצירה ? מהו החינוך בבית ובבית-הספר שממנו נהנו ? אלה הן השאלות העיקריות שחוקרי היצירתיות שואלים וחוקרים בשנים האחרונות , ומהחשובות על שאלות אלה מצפים לתוכניות אופרטיביות , לזיהוי מוקדם של כשרונות-יצירה ולטיפוחם בגיל החינוך , ובעיקר בבית-הספר . מהי הסביבה המעודדת יצירתיות ? התנהגות ההורים רוב הסיפרות העוסקת בעידוד היצירתיות מתייחסת בעיקר למסגרת המאורגנת של בית-הספר , והטעמים מובנים . אך מן הדין היה לתת יותר את הדעת , למרות הקשיים הכרוכים בדבר , לסביבה המשפחתית , ליחסי הוריםילדים ולגילים הרגישים והקריטיים הקודמים לחינוך המאורגן ( לא יידונו במסגרת זאת הבעיות הספציפיות של החינוך הקיבוצי , שבו מתחיל החינוך המאורגן והמבוקר - תוך שיתוף פעולה מירכי עם ההורים - מיום היוולדו של הילד . שאלת עידוד הכושר היצירתי בחינוך הקיבוצי תובעת דיון לעצמה . ( מספר לא-גדול של מחקרים פנה בכיוון זה של הסביבה המשפחתית ומקצתם סוכמו ע"י ליטון . מה שבולט במיוחד בהתנ...  אל הספר
ספרית פועלים