חשיבה מתמקדת ומסתעפת

האמנם אלה רמות שונות של תופעה אנושית אחת ? הענין טעון עדיין חקירה נוספת . הולמן י ' ניתח חלק גדול מהסיפרות שהופיעה עד אז ( 1963 ) בתחום זה ומצא חמישה קריטריונים , הנראים לו הכרחיים אך גם מספיקים להגדרתה של היצירתיות . ( א ) הפעילות היא יצירתית , אם היא מתבטאת ביצירת יחס חדש בין יסודות קיימים . ( ב ) התוצר של הפעילות ייחשב ביצירתי , אם הוא מקורי ( חדש ; לא צפוי מראש ; מפתיע . ( ( ג ) התהליכים הפסיכולוגיים היצירתיים הם מעיקרם לאראציונליים ( אינטואיטיביים ; לא-מודעים או טרום-מודעים . ( ( ד ) התמורות האישיות שחלות ביוצר ניתן להגדירן כמימוש-עצמי ( מוטיבציה פנימית ; פרודוקטיביות , שאיפה להישג , להתפתחות , וכר . ( ' ה ) הסביבה ( החיצונית והפנימית כאחד ) המעודדת יצירתיות מצטיינת בפתיחות ( מודעות להתנסות ; העדר נוקשות ; רגישות לעולם האובייקטיבי , לבעיות , לאנשים אחרים ; הכושר לשאת אי-ודאות , לחיות עם קונפליקטים ; קבלת עצמו ; ספונטניות , וכיו"ב . ( ונסכם בהגדרתו האופרטיבית של פואל החשובה במיוחד לתחום החינוך : יצירתיות היא תרכובת של גמישות , מקוריות ורגישות לרעיונות , המאפשרת לחושב ניתוק מךצפים ...  אל הספר
ספרית פועלים