ז פרסונליזציה של החינוך וההוראה: יצירתיות וחינוך

ו פרסונליזציה של החינוך וההוראה : יצירתיות וחינוך המושג חינוך יצירתי הוא ודאי מהמושגים הנפוצים ביותר בסיפרות החינוכית של הזמן האחרון . בהרצאתו המפורסמת של גילפורד על היצירתיות , הנחשבת כנקודת-מיפנה בהתעניינות בנושא זה , מציין המרצה , כי בין השנים 1930 ו1950- הופיעו סך-הכול 186 ספרים וחיבורים בנושא היצירתיות , ואילו ב1965- בלבד הופיעו . 132 באותה שנה ( 1965 ) היו מצויים בסך-הכול 4176 חיבורים בתחום זה , מהם , 3000 כלומר למעלה מ, 70 ° / 0- הופיעו אחרי . 1950 ואם לפני שנים מספר היה זה עדיין מושג אמריקני טהור , הרי ב1970- נמנו 14 ארצות ( בתוכן ישראל , ( שבהן נתפרסמו מחקרים או עבודות בבעיות היצירתיות . מעניין לציין את תולדותיו של המושג בארבע מהדורות של האנציקלופדיה למחקר חינוכי , כפי שהן מתוארות על-ידי ג' גצלס במאמרו על יצירתיות במהדורה האחרונה של אנציקלופדיה זו . ב - 1941- לא הוזכר המושג כלל וכלל ; ב- 1950- נזכרת המלה יצירתיות כחלק מתהליכים שכליים גבוהים , ללא שום פיתוח נוסף של המושג ; ב — 1960- מופיע המושג "חשיבה יצירתית" כקטע-מישנה קצר בתוך מאמר על תהליכים שכליים גבוהים ; ורק במהדורת 1969...  אל הספר
ספרית פועלים