ביבליוגרפיה

נטיותיהם ותחומי בקיאותם של המורים . יש ודאי תחומי דעת ותרבות וערכי מוסר וחברה , שמן-הראוי לעשותם נחלת הכלל , ועל כן יש לראותם כחלק מחייב בכל תוכנית לימודים . אך גם לגבי תחומים משותפים אלה ניתן להציע לכל מורה חלופות שונות לבחירתו האישית . את העקרונות הבסיסיים של התהליכים הביולוגיים אפשר ללמוד על-ידי הכרת הזית או הפרדס או הפרה או הכלב f הכול לפי נטייתו של המורה . את עולמו הרוחני של המקרא ניתן ללמוד באמצעות ספרים שונים ופרקים שונים בספר זה - שוב , לפי נטייתו האישית של המורה . וכדומה בשטחים אחרים . על-אחת-כמה-וכמה כשמדובר בתכנים שונים , שאין סיבה לראותם כחובה ושעיקר חשיבותם החינוכית היא בהיותם משמשים אמצעים להתפתחותו האינטלקטואלית או הריגושית-חברתית או האסתטית של הילד . אפשרויות הבחירה הן רבות ואין צורך למנותן . ביבליוגרפיה אדר , ל , ' ההנעה ללימודים ואישיות התלמיד . האוניב' העברית , תש"ל . איליץ , ' א , ' ביטול בית-הספר . ( 1970 ) מסדה , . 1973 אקרלינג , י , ' הכיתות הפעלתניות בבית-הספר היסודי "רחביה , " בתוך : מגמות בחינוך הפעלתני . משרד החינוך והתרבות , . 1973 אשטון-וורנר , ס , ' מורה ....  אל הספר
ספרית פועלים