אינדיבידואליזציה פרסונלית

אינדיבידואליזציה פרסונלית לעומת שפע הרעיונות והנסיונות לממש את האינדיבידואליזציה בחינוך כאמצעי כדי להגיע להישגים שווים וכדי לצמצם את ההבדלים האינדיבידואליים - דל יחסית הוא עדיין היבול הדן בפרסונליזציה של החינוך , בטיפוח ההבדלים והתכונות האידיוסינקראטיות , באינדיבידואליזציה כמטרה . על כן קשה למנוע דיספרופורציה בתיאור הכמותי של שני ההיבטים של האינדיבידואליזציה : לעומת דפים רבים , שהקדשנו לנסיונות שונים של אינדיבידואליזציה אינסטרומנטלית , נסתפק בפרק זה בתיאור כללי של רעיון הפרסונליזציה בחינוך . המגמה הגוברת בזמן האחרון לפרסונליזציה יש לה כמה מקורות . יש לציין בראש-ובראשונה את האכזבות שגרמה המהפיכה הטכנולוגית בחינוך בעשור הקודם . לא נתקיימו , בדרך-כלל , התקו 1 ת שתלו בזמנו באמצעים הארגוניים והטכנולוגיים כדי לצמצם את הפער בהישגים בין ילדים כעלי כושר שונה . באופן מיוחד יש להדגיש את הכשלונות החמורים בחינוך בני שכבות חברתיות מקופחות ( המכונים בארצנו טעוני-טיפוח ) ואת הקשיים הכרוכים במעבר מחינוך למעטים לחינוך הפתוח לכול . התאמת החינוך לטיפוסים השונים של החניכים , המצויים היום בבית-הספר , נעשתה ...  אל הספר
ספרית פועלים