התאמה ספציפית של שיטות חינוך

ניסויים נוספים ומחקרים נוספים עשויים ללמד , מהי מידת התועלת שניתן לצפות משיטת "למידה עד לשליטה . " מותר לשער , שלמטרות מסוימות ובתחומים מוגדרים - בדומה ללמידה המתוכנתת - עתידה שיטה זו לתרום לקידומה של האינדיבידואליזציה בחינוך כאמצעי להשגת הישגים לימודיים שווים אצל מירב אוכלוסיית הלומדים . התאמה ספציפית של שיטות חינוך ודרכי-למידה לתכונות אינדיבידואליות של החניך . יש עניין בסקירת כמה מהמחקרים הנעשים לאחרונה בהתאמה ספציפית של שיטות חינוך ודרכי למידה לתכונותיהם האינדיבידואליות של הילדים . ההנחה העיונית המדריכה מחקרים אלה היא , כי אין שיטה אחת היכולה להיות מתאימה וטובה לכול . גם השיטות הטובות ביותר , בסופו-של-דבר , אינן טובות לטיפוסים מסוימים של חניכים , ולעולם יימצאו טיפוסים אחרים , ששיטות יפות אלה אינן יפות להם . מה שנחוץ אפוא הוא תיאום בין שיטה ולומד . ר' גלייזר מאוניברסיטת פיטסבורג שבארצות-הברית , המקדיש בשנים האחרונות שימת לב רבה לתחום זה , כתב זה לא מכבר : מה שדרוש הוא מדידת-כושר , שבכוחה לחזות מי ילמד בתוכנית או בשיטה אחת יותר טוב מאשר באחרת . אם ניתן לפתח מדידות כאלה , כי אז אפשר יה...  אל הספר
ספרית פועלים