למידה עד לשליטה (Mastery Learning)

ההשתייכות למסגרת חברתית קבועה ומעודד אותו להחליף אותה לעתים מזומנות בהתאם לקצב התפתחותו האישית בכל תחום ותחום , מתעלם מההנחה הפסיכולוגית הבסיסית , כי הילד זקוק לאינטראקציה תדירה עם בניגילו במסגרת חברתית קבועה , ואולי עוד יותר לקשר קבוע ורצוף עם מחנך . יתכן כי ביטול חלקי בלבד של כיתת האם , כמו בתוכנית הדואלית , יש בו כדי להשיב על בעיה זו . ההסתייגות העקרונית החשובה ביותר מהתלהבות יתירה לפתרון בעיית האינדיבידואליזציה בחינוך על-ידי ביטול הדירוג הכיתתי , מתבססת על הנסיון , כי שום ארגון חינוכי כשלעצמו אין בו כדי לפתור בעיות חינוך מהותיות . בית-ספר בלתי-מדורג הוא , ודאי , ארגון חינוכי , המעודד במידה רבה התחשבות בהבדלים אינדיבידואליים , אך ככלות הכול אין הוא אלא מסגרת ארגונית , אשר כשלעצמה אינה פותרת דבר . הכול תלוי בכך , כיצד מתנהלים תהליכי ההוראה והלמידה בתוך מסגרת וו הלכה למעשה וכיצד מנצלים את היתרונות של ארגון זה כדי לקדם אינדיבידואליזציה של הלמידה . וכבר הוכח , כי בית-ספר בלתי-מדורג יכול גם להיות בית-ספר שגרתי , שהאינדיבידואליזציה המתקיימת בו היא מעטה מאוד . והוא הדין בהוראת צוות . ( Tea...  אל הספר
ספרית פועלים