בתי-ספר לא-מדורגים והוראת צוות

מסוימים , אותם קל לתכנת ; הבעיות הטכניות והכספיות ; פיצול החומר ליחידות קטנות ביותר ; וגו , ( ' אותן פירטנו בפרק ה . ' בסך-הכול , לא נתקיימו התקוות הגדולות שתלו בזמנו בפתרונות הטכנולוגיים לבעיית האינדיבידואליזציה . אין לומר שנסיונות אלה נכשלו לחלוטין . יש בהם , ודאי , כדי לתרום תרומה לא-מבוטלת לבעיה זו , אך אין זו אלא תרומה חלקית , לתחומים מסוימים , לסיטואציות מסוימות ולטיפוסים מסוימים של לומדים . בתי-ספר לא-מדורגים והוראת צוות / 7 VJ , 7 המרחיק לכת ביותר באינדיבידואליזציה אמיתית בחינוך הם בתיהספר הלא-מדורגים , כלומר אותם בתי-ספר , שבהם בוטל , חלקית או לגמרי , הארגון המדורג המקובל של כיתות חד-גיליות קבועות ( הטרוגניות או הומוגניות כביכול , ( ואתו יחד נעלם גם כינוי ההשתייכות השנתית המודבק לכל ילד והאמור להעיד אל רמתו ( כיתה ב' או ד' או ח' וכד . ( ' במקומן של הכיתות המסורתיות קיימות בבתי-ספר אלה מסגרות-למידה שונות וגמישות , קטנות וגדולות , שהילדים משתתפים בהן לפי הנושא , הרמה , הנטיות , שיטת ההוראה . בתי-ספר בלתי-מדורגים אינם נסיון חדש בתולדות החינוך . זו היתה שיטה נפוצה למדי בבתי-ספר כפ...  אל הספר
ספרית פועלים