מה חידשו נסיונות ההקבצה בארץ?

כיתות הומוגניות ובעיקר לא לגבי תלמידים חלשים ובינוניים , רובם המכריע של המורים במחקרים שבדקו את הדבר מצדדים בקבוצה הומוגנית . יחזקאל דר , שסקר באופן מקיף את הבעיה , מעלה שלוש סיבות משוערות לתופעה זו : ( א ) תמיכת המורים בהקבצה הומוגנית היא פונקציה של הדגשת החברה את ההישגים הלימודיים כתכלית מרכזית של בית-הספר , באופן מיוחד את הישגיהם של התלמידים "הטובים . " ( ב ) תמיכת המורים בהקבצה הומוגנית היא פונקציה של השקפה פדגוגית פחות פרוגרסיבית . ככל שהם מחשיבים יותר שיטות-הוראה פרונטליות ושגרתיות , הם נוטים יותר להקבצה הומוגנית . ( ג ) "המורים נוטים לקונפורמיות עם התפיסה החינוכית הר 1 וחת בביתםפרם-ועם דפוס הארגון החינוכי הנוהג בו " . מכאן שמורים העובדים בכיתות מקובצות מחייבים יותר שיטה זו מחבריהם העובדים בכיתות הטרוגניות . מה חידשו נסיונות ההקבצה בארץ ? מראשית שנות השישים הונהגה בארץ ההקבצה , תחילה במיספר מצומצם של בתי-ספר ובמשך הזמן בקירוב במחצית בתי-הספר היסודיים , החל מכיתה ו . ' ההקבצה היא לפי ההישגים הלימודיים בעיקר בשלושה מקצועות : עברית , אנגלית וחשבון . ( בתי-ספר מעוניינים יכולים להוסיף...  אל הספר
ספרית פועלים