ביבליוגרפיה

איכשהו אני מאמין , שמישהו עשוי לגשר בין נקודת המבט ההומניסטיתאקזיסטנציאלית לבין נקודת המבט ההתנהגותית במובנה המצומצם ... אין הכרח ששיטה כלשהי תהיה חסרת פגמים לחלוטין למען תהיה מועילה . ניתן , ככל הנראה , להשיג מטרות חינוכיות מסוימות ומוגדרות בעזרת התניה אופרנטית ( כגון קשיי התנהגות , חריגה מנורמות חברתיות , חינוך מיוחד , ( כשם שהלמידה המתוכנתת עשויה להיות מועילה בסוגי-למידה מסוימים , מבלי לראות בהן שיטות הפותרות את כל הבעיות , והמתאימות לכל תחום ולכל רמה של למידה וחינוך . ביבליוגרפיה גולדברג , י / עיצוב ההתנהגות כאתגר ... מגמות , . 4 , 1968 גולדברג , י , ' האיבחון והטיפול במונחיה של תיראפיית ההתנהגות . מגמות , . 3 , 1969 גולדברג , י , ' החיזוק כאמצעי לעיצוב ההתנהגות במסגרות חינוכיות . החינוך , דצמבר . 1972 דטרלין ו"א , ופרסי ס"ל , הוראה מתוכנתת - חיוב ושלילה . החינוך , אדר תשכ"ה . ההוראה המתוכנתת אינה מתאימה להשכלת יסוד . הד החינוך , י"ח כסלו תשכ"ז . ההוראה המתוכנתת ( לקט מאמרים . ( מגמות , ינואר ; 1964 אוגוסט . 1964 לם , צ , ' הלחץ החינוכי וההתנגדות לחינוך , בתוך.- כיוונים רבים כוונה ...  אל הספר
ספרית פועלים