היעדר אינטראקציה חברתית

כמעט לכל אחד להתקדם בה - מי יותר מהר ומי יותר לאט - לא הוכחה . פיצול כל יחידה לימודית למרכיביה הזעירים לפי רצף הגיוני — לבד מזה שאין הוא מתאים לכל תחום של דעת או של מיומנות אינטלקטואלית , הוא גם אינו מתאים לכל ילד . יש ילדים , בראש-ובראשונה ילדים מוכשרים , שאינם אוהבים מטלה לימודית קלה מדי , והם לומדים יותר טוב כשהם בעצמם מנסים לארגן את החומר שעליהם ללמוד , מאשר כשהחומר מוגש להם מאורגן מן המוכן . את הילדים האלה הלמידה המתוכנתת מוכרחה , כמובן , לשעמם . אבי מכונת-ההוראה פרסי ערך ניסוי שבו הוכיח , כי חומר לימודי שיש בו משום אתגר גורם ללמידה יותר מחומר קל . וכן קיימים הבדלים נוספים רבים בין ילדים - במוטיבציה , במנטליות , באינטרסים , במזג , בסגנון למידה - שההוראה המתוכנתת איננה מסוגלת כלל להביאם בחשבון . התיכנות , לפי עקרונותיו של סקינר , נעדר גמישות לחלוטין , והילד נתבע לעשות בדיוק נמרץ מה שמישהו תיכנן בשבילו והגיש לו מן המוכן . אין איפוא הצדקה לראות בלמידה המתוכנתת למידה המתחשבת באופן משמעותי בהבדלים אינדיבידואליים בין ילדים . לאינדיבידואליזציה חינוכית יש גם היבט לא-אינסטרומנטלי , המתבטא ...  אל הספר
ספרית פועלים