השגות תיאורטיות

גם התוצאות של הלמידה המתוכנתת לא היו תמיד חד-משמעיות , כפי שנדמה היה תחילה . במקרים רבים לא הוכחו שום יתרונות בלמידה זאת לעומת למידה שגרתית אפילו ברכישת מידע אלמנטרי . ההסתייגויות , שבחלקן הושמעו כבר בתקופת הבראשית של ההוראה המתוכנתת , גברו במשך הזמן . יש לטעון נגדה שלוש טענות חשובות : ( א ) הסתייגויות תיאורטיות מתורת הלמידה הסקינרית ; ( ב ) אשליית האינדיבידואליזציה ; ( ג ) העדר אינטראקציה חברתית . השגות תיאורטיות תיאוריית הלמידה הסקינרית , שעליה מתבססת בדרך-כלל ההוראה המתוכנתת , איננה תיאוריית-הלמידה היחידה ולא הוכח שהיא מתאימה לכל סוגי הלמידה האנושית . אין לקבל את ההנחה , שלמידת בני-אדם היא בכל מקרה למידה של תגובה על גירויים חיצוניים , המתקדמת צעד אחרי צעד ובעזרת חיזוקים מיידיים בלבד . עקרונות אלה הוכחו , בלי ספק , כבעלי תוקף בלמידת חיות במעבדה ואף בסוגים מסוימים של למידה אנושית , כגון קניית מינהגים ( בעיקר בגיל הרך , ( או רכישת מיומנויות מסוימות התובעות אימון שיטתי ( training ) וכד . ' אך הלמידה של אנשים היא לאין-ערוך מורכבת יותר . עם התפתחות הלשון , התהליכים הסימליים והחשיבה נעשית ...  אל הספר
ספרית פועלים