הלמידה המתוכנתת

השימוש הישיר של העקרונות הנ"ל בתחום החינוך מתבטא בעיקר בשתי איסטרטגיות חינוכיות חשובות : ( א ) הלמידה המתוכנתת ; ( ב ) שינוי שיטתי של התנהגות הילד או עיצוב ההתנהגות . ( Modification Behavior ) הלמידה המתוכנתת המניע העיקרי ליוזמתו של סקינר לבנות מכונות-הוראה ולפתח את הלמידה המתוכנתת היתה ביקורתו את שיטות ההוראה והלמידה המסורתיות . בהזדמן לו לבקר בבתי-הספר הוא נדהם מחוסר היעילות של תהליכי-ההוראה והלמידה , מבזבוז הזמן המשווע ומהיעדר כל התחשבות בהבדלים אינדיבידואליים בין הילדים ( בעיקר בקצב הלמידה וההתקדמות . ( אך ביקורתו העיקרית מופנית כלפי שיטת העונשים כמוטיבציה מרכזית בלמידה . ... " מערכת חינוכית , שאיננה מסוגלת להביא תלמידים לכלל למידה אלא באמצעות איומים בעונשים על אי-למידה , היא כשלון " . חוסר יעילות זה , טוען סקינר , חמור יותר נוכח ההתרחבות הכמותית העצומה של מערכות החינוך והמחסור בכוחות הוראה מתאימים . לא פחות חריפות מגלה סקינר בביקורתו את המבקרים המודרניים של החינוך ( הולט , קוזול , גודמן , סילברמן ) ואת רעיונותיהם האוטופיים , לדעתו , בדבר ילדים מלאי רצון טוב , סקרניים מטבעם ולהוטי...  אל הספר
ספרית פועלים