ה טכנולוגיה וחינוך: התניה אופרנטית

ה טכנולוגיה וחינוך : התניה אופרנטית אחת ההתפתחויות הפסיכולוגיות החדישות , השנויות ביותר במחלוקת אך גם הפוריות ביותר בתחומים שונים של מדעי ההתנהגות , היא התיאוריה של עיצוב ההתנהגות על-ידי התנןה אופרנטית מיסודו של סקינר . מבין ארבעת הזרמים הפסיכולוגיים העיקריים של זמננו - הפסיכואנליזה , הפסיכולוגיה הקוגניטיבית-התפתחותית , הפסיכולוגיה ההומניסטית והניאו-ביהייביוריזם או פסיכולוגיית ההתניה האופרנטית - היתה לאחרונה ההשפעה היישומית הגדולה ביותר , והשפעה זו גוברת בשנים האחרונות לאין-שיעור . בניגוד לשאר התיאוריות , הפסיכולוגיה של ההתניה האופרנטית היא מקסימה בפשטותה , והשתמעויותיה המעשיות הן ברורות וחד-משמעיות ויחסית בלתי-מורכבות . אחרי עשרות שנים של התפשטותה והשפעתה של הפסיכואנליזה ודאי שאנו מבינים יותר טוב את הבעיות הפםיכודינאמיות של הילד או הנער המתבגר , אך על עדיין נטוש ויכוח ההשתמעויות ה ^ ו סקריפטיביות של הפסיכואנליזה בתחום החינוך בכל הגילים . מורה בעל נטיות פסיכואנליטיות , ספק אם יידע בדיוק מה לעשות בכיתתו בעזרת זיקתו לפסיכולוגיה זו . והוא הדין , במידה לא מועטה , גם ביישום החינוכי של תורת ...  אל הספר
ספרית פועלים