ביבליוגרפיה

ביבליוגרפיה אדן , ש' ( עורך , ( על תוכניות הלימודים החדשות . מעלות , . 1971 אדר , ל , ' "שיטת הוראה" ו"הישגי תלמידים : " משמעותם במחקר החינוכי . מגמות , . 1 , 1967 ברובכר , י"ס , בעיות חינוך בהתפתחותן ההיסטורית . ( 1947 ) יחדיו , . 1965 גאניייה , ר"מ , סוגי הלמידה , בתוך אייגר , ה' ( עורכת , ( מיסודות הדידקטיקה . האוניב' העברית , תש"ל . לם , צ , ' טכסונומיה של מטרות חינוכיות . מגמות , . 4 , 1962 לם , צ , ' ההגיונות הסותרים בהוראה . ספרית פועלים , . 1973 מאגר , ר"פ , הכנת מטרות לצורכי הדרכה מתוכנתת . ( 1962 ) המכון לפריון העבודה והייצור , 1964 ( הוצאה פנימית , מולטיליט . ( מסינגר , י' ושוורץ , י , ' המטרות החינוכיות בתחום הריגושי . החינוך , אוקטובר . 1968 משעולי , י , ' תרגילים בטכסונומיה . בית-המדרש למורים וגננות ע"ש שיין , 1971 ( סטנסיל . ( סאנדרס , נ"מ , כיצד לשאול שאלות בכיתה . ( 1966 ) גומא , . 1973 תהליכים בהכנת תוכניות לימודים . משרד החינוך והתרבות , תשכ"ד . Ammons . M , An Empirical Study of Process and Product in Evaluation , in N . S . S . E ., 1969 - II . Bloom . B . S .. Som...  אל הספר
ספרית פועלים