מחקר חינוכי

מחקר חינוכי לבסוף , חסידי ההגדרה ההתנהגותית של מטרות חינוכיות תולים תקווה בכך , שמטרות ברורות , אשר אין אפשרות לפרשן באופן שונה , עשויות להקל במידה רבה על המחקר החינוכי . יעיל ומעשי , אשר בראש-ובראשונה יסב את שימת-ליבו לרמות אחרות של למידה ולאפשר לו על-ידי מיבחנים מתאימים לבדוק את השגת המטרות הרצויות . הטקסונומיה של בלום , קראתוול ואחרים היא מערכת של סוגי-למידה שונים ממוינים בסדר מידרגי , המבוססת על ההנחה , כי השגת מטרה מסוימת אינה אפשרית אלא אם כן הושגו לפני-כן המטרות הקודמות לה בסדר הטקסונומי . אחד מחסידי הטקסונומיה ביטא זה לא מכבר את הרעיון העיקרי של הטקסונומיה כשיטה "להעמיד כל תלמיד , באופן אינדיבידואלי , בסדר רצוף של סיטואציות , שיאפשרו לו למידה יעילה יותר ... דבר זה מניח , כי ברוב המקצועות ניתן ליצור לפחות בסיס של סדר למידה מושגית כך , שבשום נקודה ברצף הלמידה לא יוצג בפני התלמיד עיקרון או מושג מרכזי לפני שהובנו מושגים קודמים . " כל אחת מהקטיגוריות המידרגיות בטקסונומיה מומחשת על-ידי דוגמאות של מטרות המנוסחות במונחים התנהגותיים . וכן מופיעות דוגמאות של פריטי מיבחנים לבדיקת המטרות ה...  אל הספר
ספרית פועלים