קריטריונים להערכה

קריטריונים להערכה מהחשיבות הקומוניקטיבית של הניסוח ההתנהגותי של מטרות חינוכיות משתמעת , לדידם של המצדדים בשיטה זו , גם חשיבותו להערכה יעילה של תהליך ההוראה והלמידה . עם התמורה שחלה בתיאוריה של ההערכה ( בתיאוריה , אך לא במציאות (! מאמצעי של מיון והשוואה בין תלמידים לצורכי סלקציה ובמוטיבציה חיצונית של שכר ועונש , לאמצעי המספק אינפורמציה ספציפית לשם השבחת תהליכי ההוראה והלמידה - נעשתה הגדרה מפורשת ומדויקת של מטרות החינוך לתנאי הכרחי . למעשה היה זה המניע העיקרי להגדרות התנהגותיות של מטרות ההוראה והחינוך גם אצל טיילר , ויותר מאוחר גם אצל בלום וחבריו . פירוט אופרציונלי של המטרות מאפשר בדיקה מדויקת יותר , האם ובאיזו מידה הן הושגו .  אל הספר
ספרית פועלים