תקשורת יעילה

אלא שהשאלה השנויה במחלוקת היא , האמנם מיפרט של מטרות התנהגותיות הוא הדרך הטובה ביותר מבחינה חינוכית להכוונת עבודתו של המורה ? חסידי הניסוח ההתנהגותי טוענים נגד השיטות המסורתיות של הגדרת מטרות כמה טענות ; ( א ) אין הן מדויקות . הן נוטות להפשטות שאינן חד-משמעיות . למשל : להיות יהודי טוב , או אזרח מועיל , או ללמוד לחשוב וכד . ' ( ב ) הן מחליפות את ההתנהגות הרצויה בביטוי מילולי של התנהגות זו , בעיקר במטרות הנוגעות לעמדות , אינטרסים , יחסים בין-אישיים וכד ; ' כלומר המטרה נראית כמושגת , אם הצליח הילד לנסח במלים את ההתנהגות הרצויה . ( ג ) בהעדר הגדרות מדויקות חסרים קריטריונים להערכה ספציפית , ואז משתמשים בהערכות כוללות כגון מנת-מישכל , או ציונים במספרים וכד . ' ( ד ) העלמת המטרות מהתלמיד , שאיננו מודע למה שמצפים ממנו . ( ה ) ראינו במחקרה של אמו נס , שלעתים גם מורים אינם יודעים על מטרות שניסח מישהו הממונה עליהם או איזו ועדה ציבורית . לעומת זאת מונים חסידי הניסוח ההתנהגותי של המטרות כמה וכמה יתרונות חשובים של שיטה זו בחינוך ובהוראה . תקשורת יעילה הטענה העיקרית נגד הגדרה בלתי-מדויקת של מטרות היא...  אל הספר
ספרית פועלים