ביבליוגרפיה

ביבליוגרפיה בובר-רוג'רס ( דו-שיח . ( החינוך המשותף , יוני . 1972 גינות , ח , ' בין הורים לילדים . לוין אפשטיין , . 1969 גינות , ח , ' בין הורים לבני העשרה . לוין אפשטיין , . 1970 ווייט , ר , ' ךאיה מחודשת של המוטיבאציה . עלון המוסדות , דצמבר . 1967 מגן , ד , ' חוויות חיוביות של מתבגרים , בתוך : זיו , אי ( עורך , ( פסיכולוגיה ויעוץ בחינוך . אוניברסיטת תל-אביב , . 1972 מוסיל , ר , ' נבוכותיו של החניך טרלס . ספרית פועלים , . 1975 פראנקל , ר , האדם מחפש משמעות . דביר , . 1970 פרום , א , ' אדם לעצמו . ( 1947 ) אוצר המורה , . 1975 רוג'רס , ק , ' למידה משמעותית : בתיראפיה ובחינוך . ( 1959 ) ( מתוך On .- Person ( Becoming a Person החינוך המשותף , ינואר . 1969 רוג'רס , ק , ' חופש ללמוד . ( 1969 ) ספרית פועלים , . 1973 רוטנשטרייך , נ / זמן ומשמעות ... ספרית פועלים , . 1974 תקצירי פרסומים בחינוך חוב' . 16 האוניברסיטה העברית , חורף . 1976 McGraw-Hill , 1967 . Bugental , J . F . T . ( ed . ) , Challenges of Humanistic Psychology . Bruner , J . S ., The Relevanceof Education ( 1971 ) . Penguin , 197...  אל הספר
ספרית פועלים