הערכה וביקורת

ובמקרים קיצוניים אף מוכנים למסור את נפשם . דעתו של מסלאו היתה , שבתביעות כאלה יכולים לעמוד , כנראה , רק אנשים שצורכיהם הבסיסיים באו על סיפוקם בתקופות אחרות בחייהם , ובעיקר בשנות חייהם הראשונות . וכן הדגיש מסלאו כי הסדר המידרגי איננו בהכרח קבוע אצל כל האנשים . יש , למשל , אנשים שהצורך שלהם בהערכה עצמית חשוב יותר וקודם לצורך באהבה . הערכה וביקורת לרעיונותיו של מסלאו נודעה בשנים האחרונות השפעה רבה , באופן מיוחד בין צעירים ובחוגי תרבות-הנגד למיניהם . נעשו גם מחקרים אמפיריים על מימוש-עצמי אצל אנשים , ובדרך כלל קיבלה התיאוריה אישור גם מצד זה . מעניין להביא את המימצאים של ניסוי , שנעשה בקורס של מבוא לפסיכולוגיה באחת האוניברסיטאות של ארצות-הברית ב . 1965- ל63- סטודנטיות , שלמדו בקורס זה , הוגשו כחובה שני ספרי-לימוד שונים : האחד , ספר מקובל ונפוץ ( במהדורתו הרביעית ;( והשני , קובץ של מאמרים כתובים במגמה הומניסטית , שהמרצה השתמש בו רק חלקית בכמה נושאים . קרוב לסיום הקורס נתבקשו הסטודנטיות לכתוב חיבור ובו השוואה בין שתי הגישות בשני הספרים , וכן הוגש להן שאלון בעניין זה . על השאלה , האם הפסיכולוגי...  אל הספר
ספרית פועלים