בין אדם לחברו

בשעה שיש להיות מודאג עלול להיות סימן של מחלה " . מ' ג'הודה מנתח את הקריטריונים הבאים של בריאות נפשית : מודעות עצמית , קבלה עצמית , התפתחות , מימוש עצמי , אינטגראציה ( כלומר איזון הכוחות הפסיכולוגיים השונים , ( אוטונומיה , תפיסת המציאות משוחררת מצורך לסלפה , שליטה בסביבה . - מסלאו האמין , שבחוקרו אנשים מצטיינים , יחידי סגולה , אנשי יצירה והגות — אין הוא מגלה תכונות בלתי-רגילות אופייניות ליחידי סגולה אלא תכונות אנושיות אוטנטיות , שבמידה זו או אחרת הן מצויות אצל כל אדם בריא . גם בסוגיה זו יש להדגיש , כי מדובר יותר בהשלמה ובתיקון החד-צדדיות שבטיפול ומחקר הפאתולוגיה האנושית מאשר בגישה חד-צדדית חדשה . באופן מיוחד מדגיש מסלאו חזור והדגש , כי אין הוא שולל , למשל , את הפסיכואנליזה , אך יש לדעתו להשלים מה שהיא הזניחה , וכי הפסיכולוגיה השאירה בעיות "בריאות" רבות , כגון אהבה , יצירתיות , יופי , שמחת-חיים וכדומה ל"לא-אנשי-מדע" ( סופרים , אמנים , ואחרים . ( מתפקידה של הפסיכולוגיה ההומניסטית לטפל בעיקר בבעיות מוזנחות אלה . באחד מחיבוריו האחרונים מדבר מסלאו על הפסיכולוגיה ההומניסטית כתנועה הכוללת הן א...  אל הספר
ספרית פועלים