התנסות אישית לעומת פולחן האובייקטיביות

אף-על-פי-כן קיימות , ועוד יותר הולכ 1 ת ומתגבשות במהירות , הנחות-יסוד של פסיכולוגיה זו . ננסה להלן להציג עקרונות אלה , אם גם יתכן שנסיון זה הוא סובייקטיבי במידה רבה . התנסות אישית לעומת פולחן האובייקטיביות עמדנו על נטייתה של הפסיכולוגיה ההומניסטית להדגיש את היחס הסובייקטיבי לחיים , את חקר המקרה האינדיבידואלי והגישה הקלינית לעומת חקר ההתנהגות החיצונית והשימוש בסטטיסטיקה , את חשיבותה של ההתנסות הבלתי-אמצעית , הכנות הריגושית וכיו"ב . אך הסובייקטיביזם של הפסיכולוגיה ההומניסטית מקיף את כל תחומי החיים , לרבות המדעים . הידע הסובייקטיבי וההתנסות הפנימית , הם - לדעת ההומניסטים - הדרך העיקרית גם למדע המדויק ביותר , לא כל שכן למדעי החברה . רתק ' השתמש במושג "המיתוס של התודעה האובייקטיבית" כדי לציין את התערערות האמונה בתקפותה של האובייקטיביות במדע , אמונה מושרשת מאוד בחיים המודרניים המערביים . ההתקדמות הסוערת של המדעים ושל הטכנולוגיה בתקופתנו העלתה , בין היתר , את היוקרה של המדעים ושל החוקר המדעי לרמה ללא תקדים . בין המיתוסים שנוצרו כתוצאה מיוקרה זו יש לציין בקשר לדיוננו את מיתוס האובייקטיביות של ...  אל הספר
ספרית פועלים