ג תרומת הפסיכולוגיה למעשה החינוך: הפסיכולוגיה ההומניסטית

ג תרומת הפסיכולוגיה למעשה החינוך : הפסיכולוגיה ההומניסטית המושג פסיכולוגיה הומניסטית , שהוא נפוץ מאוד בפסיכולוגיה ובחינוך של ימינו , הוא מושג חדש שלא היה כלל רווח לפני שנות ה . 60- במילון הפסיכולוגי הנודע של הזוג אינגליש , שהופיע ב1958- ובו נמנות ומוסברות עשרות רבות של אסכולות וזרמים ומגמות בפסיכולוגיה המודרנית , המונח פסיכולוגיה הומניסטית איננו נזכר כלל ועיקר . ב1961- כבר מתחיל להופיע בארצות-הברית הרבעון , Journal of Humanistic Psychology וזמן-מה אחרי זה הוקם ארגון נפרד של הפסיכולוגים ההומניסטיים בארץ זו . אף-על-פי-כן , רעיונות היסוד של תנועה זו יש להם היסטוריה ארוכה . אמנם ספק הוא אם יש הצדקה לייחס לאריסטו , או אפילו להוגי הדעות של הרנסנס שכונו בשם הומניסטים , את הגישות הפילוסופיות המאפיינות את ההומניזם המודרני , כפי שנהוג לעתים ' , אך אין ספק שלפחות החל מהמאה ה17- אנו מוצאים אצל הוגי דעות שונים רעיונות , המבשרים את ההומניזם המודרני בפסיכולוגיה ובחינוך . בקווים כלליים ניתן להגדיר את הפסיכולוגיה ההומניסטית : נטייה לטיפוח יחס של כבוד ואהדה לכל אדם , לאמון ביכולתו הטבעית להיות בעל ערכ...  אל הספר
ספרית פועלים