ביבליוגרפיה

ביבליוגרפיה אבלי , ה , ' דידקטיקה פסיכולוגית על פי משנתו של פיאז'ה . ( מהדורה שניה , . ( 1966 ספרית פועלים , . 1971 אייזקס , ס , ' התפתחות חברתית של ילדים קטנים . ( 1933 ) ספרית פועלים , . 1957 אייזקס , ס , ' צמיחה שיכלית של ילדים קטנים . ( 1930 ) ספרית פועלים , . 1958 אלקינד , ד , ' פיאז'ה ולמידת הילד , בתוך סגל , מ , ' תורת פיאז'ה ... סמינר הקיבוצים , תל-אביב , ללא תאריך . ברונר , ג"ס , תהליך החינוך . ( 1960 ) יחדיו , . 1965 גולן , ש , ' עולמו הרוחני של הילד . אפקים , תשכ"ג . גלנץ , י , ' מחקריו של פיארה ... מגמות , . 1 , 1959 זיו , א , ' פסיכולוגיה בחינוך . יחדיו , . 1975 כהן-רז , ר , ' תורתו של פיאז'ה ... מגמות , . 4 , 1961 כהן-רז , ר , ' ניסיון לאבחנה בין שתי גישות ... מגמות , ספטמבר . 1963 כהן-רז , ר , ' לבירור משמעותם של שלבי ההתפתחות . מגמות , פברואר . 1966 לביא , צ , ' המוכנות לראשית הלמידה בבית-הספר . החינוך המשותף , יוני . 1967 לם , צ , ' ההגיונות הסותרים בהוראה . ספרית פועלים , . 1973 סגל , מ , ' משמעות הלמידה . הוצאת "הד הגן , " תש"ל . סגל , מ' ( עורך , ( תורת פיאז'ה מול ז...  אל הספר
ספרית פועלים