גורמי ההתפתחות העיקריים

גורמי ההתפתחות העיקריים בשילה פיזיולוגית " הגורם הראשון הוא גדילה אורגנית , ובפרט הבשילה של מערכת העצבים ושל מערכת ההפרשות הפנימיות . אין ספק שישנם מספר דפוסי התנהגות , התלויים בראשית תיפקודם של מיבנים או מעגלים מסוג זה " ... הרצף ההכרחי של השלבים והאוניברסליות שלהם עשויים להשאיר רושם , כי הבשילה הפיזיולוגית היא הגורם היחידי או המכריע בהתפתחות הרוחנית . ואין ספק שהבשילה אמנם ממלאת תפקיד חיוני והכרחי בהתפתחות זו . "אך ... בשילה היא בעיקר בבחינת פתיחת אפשרויות חדשות ; היא אפוא תנאי הכרחי , אך בלתי-מספיק כשלעצמה , להופעת דפוסי התנהגות מסוימים . האפשרויות הנפתחות צריכות גם להתממש , ולשם כך יש צורך בתיגבור הבשילה על-ידי תירגול תיפקודי ועל-ידי מינימום של נסיון ' " . אינטראקציה בין הילד וסביבתו הפיזית הגורם היסודי השני , המסביר את ההתפתחות הקוגניטיבית ( ובאופן מקביל ובלתי-נפרד גם את ז ' 7 הריגושית והחברתית , ( היא התנסותו של הילד במגע בלתי-אמצעי עם עצמים , עליהם הוא פועל . רק על-ידי כך לומד הוא להכיר את תכונותיהם ולהבין אותם . כמעט מיום היוולדו נוגע הילד בעצמים , ממשש אותם , משחק בהם , שובר א...  אל הספר
ספרית פועלים