שלבים מידרגיים בתהליך ההתפתחות

סטרוקטורות אופרציונליות אלה הן יסוד הדעת ... הבעיה המרכזית של ההתפתחות היא להבין את התהוותן , פיתוחן , ארגונן ופעולתן של סטרוקטורות אלה . בניגוד לתפיסות המקובלות על מקורות הדעת , אין פיאז'ה מייחס חשיבות רבה , כפי שראינו , לתפיסת הילד ( פרצפציה ) את המציאות , לייצוגה על-ידי תמונות או להצגתה על-ידי מבוגרים . כל אלה , לדעת פיאז'ה , אינם גורמים לשום תנועה מחשבתית אם אין תיווך של פעילות אופרטיבית מצד הילד . יש אפוא הבדל מהותי בין ביצוע ניסויים בנוכחותו של הילד ( דמונסטרציה ) לבין ביצועה על-ידי הילד עצמו . שלבים מידרגיים בתהליך ההתפתחות התפתחות הילד מתקדמת דרך רצף קבוע של שלבים ותת-שלבים רבים . את השלבים , לפי פיאז'ה , ניתן לראות כדרכי-חשיבה מאורגנות והתייחסות מאורגנת לסביבה . כל שלב מהווה אפוא מיבנה ( סטרוקטורה ) פונקציונלי , יחסית אחיד . רצף השלבים הוא קבוע ואוניברסלי , אך קיימים הבדלים רבים בין תרבויות שונות , בין שכבות חברתיות שונות , וקיימים גם הבדלים אינדיבידואליים ניכרים בתוך אותה חברה עצמה - באשר לקצב ההתפתחות ולהבלטות היבטים שונים של השלב הגילי ( הפיזי , האינטלקטואלי , החברתי , הריג...  אל הספר
ספרית פועלים