מבוא לפסיכולוגיה ההתפתחותית של פיאז'ה והשתמעויותיה החינוכיות

הגדול של פסיכולוגים אלה היו יהודים , שהיגרו בשנות ה30- לארצות-הברית והשפיעו רבות על התפתחותה של הפסיכולוגיה האמריקאית בכיוון ההומניסטי . לפגישתו של מסלאו , למשל , עם הורני , פרום , אדלר ואחרים נודעה השפעה רבה על גיבוש תורתו . כתוצאה מהשיקולים האלה נקדיש את שני הפרקים הבאים לשתי ההתפתחויות הפסיכולוגיות המאוחרות יותר - הפסיכולוגיה הקוגניטיביתהתפתחותית , ובעיקר תורת פיאז'ה , והפסיכולוגיה ההומאניסטית - שתי תיאוריות שיש להן השפעה רבה וגוברת על רעיונות חינוך חדשים , ואשר השפיעו באופן מיוחד על התוצר החינוכי המודרני החשוב ביותר : בית-הספר הפתוח לגווניו השונים . על גלגולו המחודש של הביהייבי 1 ריזם - התיאוריה של החיזוקים האופרנטיים של סקינר - נדון בקשר לטכנולוגיה החינוכית המודרנית וללמידה המתוכנתת . מבוא לפסיכולוגיה ההתפתחותית של פיאז'ה והשתמעויותיה החינוכיות מבין התיאוריות ההתפתחותיות המודרניות יש לציין באופן מיוחד את תיאוריית ההתפתחות של פיאז'ה , אשר השפעתה על רעיונות חינוכיים ועל הפרקטיקה החינוכית גדולה יותר מכל תיאוריה פסיכולוגית אחרת בזמננו . ולמען הבין את פיאז'ה חשוב תחילה לעמוד על שני המק...  אל הספר
ספרית פועלים