ב תרומת הפסיכולוגיה למעשה החינוך: השפעת פיאז'ה

ב תרומת הפסיכולוגיה למעשה החינוך : השפעתפיאז 'ה התמורות הסוציולוגיות בחברה המודרנית מעלות בעיות חברתיות חדשות וקובעות מטרות חינוכיות חדשות . ואילו ההתפתחויות במדעי ההתנהגות , באופן מיוחד בפסיכולוגיה , מעשירות את הבנתנו בהתפתחותו ובמניעיו של הילד והן אמורות לתרום על-ידי כך ליצירת יחסי חינוך ותנאי חינוך , הנותנים תקווה להשיג את המטרות הרצויות . האמנם תורמות התפתחויות במדע הפסיכולוגי תרומה ממשית למעשה החינוכי ? בשיחותיו עם מורים מזהיר ו' ג'יימס ב : 1899- "תהיה זו שגיאה , שגיאה גדולה מאוד מצדכם , לחשוב שפסיכולוגיה היא משהו , שממנו תוכלו להפיק תוכניות מפורשות ושיטות הוראה לשימוש מיידי בכיתה . פסיכולוגיה היא מדע , ואילו הוראה היא אמנות ; ומדעים לעולם אינם מולידים אמנויות במישרין מתוך עצמם . יש צורך בתיווכו הממציא של המורה כדי להשתמש בפסיכולוגיה באופן מקורי " . קרוב לשמונים שנה אחרי שנאמרו דברים אלה - למרות הצטברות גדולה של ידע פסיכולוגי מגוון - ספק אם יימצאו חולקים על אזהרתו הנבונה של ג'יימס . גם כשמדובר בעקרונות פסיכולוגיים כלליים , האמורים לשרת את העבודה החינוכית , ולא בהפקת שיטות "לשימוש ...  אל הספר
ספרית פועלים