ביבליוגרפיה

ביבליוגרפיה גולן , ש , ' חינוך על-יסודי לכול . אפקים , מארס . 1960 ז'אקאר , פ , ' ההומוגניות החברתית בחינוך . הד החינוך , , 1969 ל"ז . חסין , י , ' התלמיד טעון הטיפוח . מגמות , פברואר . 1975 טופלר , א , ' הלם העתיד - ( 1970 ) שני כרכים . עם עובד , . 1972 טרואו , מ , ' הקשר ההדדי בין מחקר חינוכי בבית-הספר והמחקר בחינוך גבוה . מגמות , מאי . 1973 מור , ע"כ , ואנדרסון , א"ר , כמה עקרונות לתכנון סביבות-חינוך מבהירות , ( 1969 ) בתוך כספי מ"ד ( עורך , ( לקראת חינוך יוצרני . ביה"ס לחינוך של האוניברסיטה העברית , תשל"ב . ניל , מ , ' תופעת הטכנולוגיה — שיחתרו של האדם או ניכורו ? בתוך פרום , א' ( עורך , ( הומאניזם סוציאליסטי . ( 1965 ) ספרית פועלים , . 1967 עברון , בי , מידה של חירות . ספרית פועלים , . 1975 רוג'רס , ר ,. איש המחר . ( 1973 ) החינוך המשותף , יוני . 1974 רוטנשטרייך , נ , ' זמן ומשמעות . ספרית פועלים , . 1974 שנתון סטטיסטי לישראל , . 1974 שפירא , ר , ' ועציוני-הלוי , חי , מי אתה הסטודנט הישראלי ? עם עובד , . 1973 Block , J . H ., et al ., Activism and Apathy ... in Adams , J . F . ( e...  אל הספר
ספרית פועלים