"תרבות-הנגד"

יצירתי . כמו-כן , אם ללכת בעקבות טופלר , רייך ודומיהם , יש בטכנולוגיה האוטומטית , כפי שראינו , כדי לעודד יתר אינדיבידואליות , טעם אישי , אפשרויות בחירה , עצמאות וכיו"ב . ועם-זאת אין ספק , שהתקופה הבתר-תעשייתית מחייבת גם יתר שיתוף פעולה , התחשבות בזולת , כפיפות מרצון לנורמות חברתיות וערכיות . אם ? שווה נגד-עינינו , לשם הדגמה , התנהגות "אינדיבידואלית" ו"נון-קונפורמית" של נהיגה בכביש ראשי - יתברר לנו עד-מה הכרחית לעתים התנהגות קונפורמית למען עצם הקיום . לרוע המזל , לא-תמיד שוקלים כראוי את נסיבות החיים המודרניים ומה שמתחייב מהם בחינוך החברתי והערכי לעומת הדגש ששמים על היצירתיות והמימוש-העצמי . גם הבעיות הגדולות הקשורות בהשפעת הטכנולוגיה , כגון זיהום אוויר או קרינה ראדיואקטיבית או הספקת מזון , תובעות באופן חד-משמעי שיתוף-פעולה בקנה-מידה עולמי . התנהגות " אינדיבידואליסטית" של הפרט ( בית-חרושת המזהם את המים או את האוויר ללא התחשבות בתוצאות , ( וכן של חבר 1 ת ומדינות ( בעיקר העשירות והמפותחות , ( נעשית יותר ויותר בלתי-אפשרית . מנינו אי-אילו השתמעויות חינוכיות של ההתפתחויות הטכנולוגיות . בכמה מ...  אל הספר
ספרית פועלים